Sabah Kalkınca Okunacak Duâ

0

“Kim sabah uyanirsa; ٌّ 

E’ûzu bi kelimâtillâhi’t- tâmmâti’lletî lâ yücâvizühünne birrun ve lâ fâcirun min şerri mâ halega ve berâe ve zerâe.

Anlamı: “Ne iyinin ne kötünün tecâvüz edemeyeceği Allah (c.c.)’nun tam kelimelerine; yarattığı, şekil verdiği ve ektiği her şeyin şerrinden sığınırım” derse ins-ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akrep gibi şeyler tarafından sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz-u emân-ı ilâhîde kalır.”

Sabah kalkınca bin defa aşağıdaki duayı okuyan tüm gün muhafaza edilir.

Sübhânallâhi ve bihamdih diyen kimse nefsini Allâh (c.c.)’dan satın almıştır.” (Buharî, Tevhîd, 58)

Share.

About Author

Comments are closed.