Hadis – (Müslim, Birr, 69)

0

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:

”Sadaka, malı eksiltmez. Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı, Allah Teâlâ yüceltir.”

(Müslim, Birr, 69)

Share.

About Author

Comments are closed.