Günün Duası
0

Günün Duası

Kur’an-ı Kerim’den Dua Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığı bağışla; yolunda sabit kıl; kâfirlere karşı…

Günün Duası
0

Günün Duası

Kur’an-ı Kerim’den Dua Ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerimizi kaydırma! Bize, tarafından rahmet…

Hadis
0

Hadis – (Müslim, İmâre, 18)

Abdullah b. Amr b. Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle demiştir: ”Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak…

Hadis
0

Hadis – (Müslim, “İmare”, 35)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ”Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hâlinde, hatta başkası, sana…

Hadis
0

Hadis – (Müslim, Birr, 69)

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ”Sadaka, malı eksiltmez. Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini…

Hadis
0

Hadis – (Buhârî, Hibe, 35)

Abdullah b. Amr b. Âs’tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ”Kırk haslet vardır: bunların en üstünü,…

Hadis
0

Hadis (Müslim, Zekât, 97)

Ebû Ümâme Suday b. Aclân’dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: ”Ey Âdemoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen…

Dualar
0

ESMÂ’ÜL HÜSNÂ

“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri…

1 2 3 4 6